1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-10-15] Växande intresse för gröna väggar
Nyhet | 2014-10-15

Växande intresse för gröna väggar

Allt eftersom städerna förtätas, ofta på bekostnad av grönområden, ökar intresset för alternativa gröna lösningar i staden. Stadsodling och gröna tak börjar bli vanliga inslag, men det allra senaste är levande väggar.

Levande väggar är en form av grönska på fasaden som innebär att växternas rotsystem växer på växtsubstrat i moduler uppsatta på fasaden. Fördelarna är många: bättre luft och klimat, dämpat trafikbuller och ökad biodiversitet för att nämna några. Levande väggar gör också staden mer attraktiv utan att ta dyrbar mark i anspråk. Flera studier visar ett samband mellan graden av grönska och förbättrad fysisk och mental hälsa.

IVL:s Johanna Andersson och Anja Karlsson har studerat förutsättningarna för levande väggar i ett svenskt klimat.

– Med tanke på att levande väggar är ett så nytt inslag i städerna och att det dessutom kan vara relativt komplicerat så är intresset ändå stort. Men det finns ett stort behov av att utveckla verktyg och metoder för att fler aktörer ska våga anlägga en levande vägg, säger Johanna Andersson, projektledare IVL Svenska Miljöinstitutet.

Två av de största hindren för etableringen av nya levande väggar är just att det finns så få befintliga levande väggar att dra erfarenheter av, samt att kunskapen bland involverade aktörer är begränsad. Fler utmaningar inkluderar hanteringen av avancerade bevattningssystem, växternas överlevnad under vinterhalvåret och en hög investeringskostnad. Samarbete och kommunikation mellan involverade aktörer spelar också en viktig roll för den levande väggens överlevnad. 

Studien finansieras av Vinnovas forskningsprojekt BiodiverCity och presenteras den 16 oktober på seminariet Vertikal trädgård i Helsingborg.

Populärvetenskaplig sammanfattning av rapporten.

För mer information kontakta:
Johanna Andersson, tel. 010-788 67 62 eller
Anja Karlsson, tel. 010-788 66 49

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev