1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-10-06] Ny spjutspetsteknik för vattenrening utvecklad vid Hammarby Sjöstadsverk
Nyhet | 2014-10-06

Ny spjutspetsteknik för vattenrening utvecklad vid Hammarby Sjöstadsverk

Ett nytt reningssystem för behandling av avloppsvatten för återanvändningsändamål eller andra höga reningskrav har lanserats av teknikföretaget Xylem Water Solutions (tidigare ITT). Forskning och produkttester har gjorts vid FoU-anläggningen Hammarby Sjöstadsverk som ägs av KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Reningssystemet är en multibarriärlösning som kombinerar ozonbehandling, filtrering och analytisk instrumentering för att rena avloppsvattnet. Ozon har visat sig ha god förmåga att avlägsna läkemedel och hormonstörande ämnen från vattnet. En annan fördel med ozonfiltrering är att systemen inte ger något annat avfallsflöde som kräver ytterligare behandling, vilket gör systemet enklare och mer kostnadseffektivt.

– Ozon bryter ner organiska föreningar och mikroorganismer och det biologiskt aktiva filtreringssystemet kompletterar sedan reningen. Till det finns också en integrerad online-övervakning som garanterar att systemet fungerar optimalt, säger Christian Baresel, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tekniken är delvis baserad på tester som har genomförts på Hammarby Sjöstadsverk inom ett samarbetsprojekt mellan IVL och Xylem för återanvändning av vatten. Onlineövervakningen kan installeras som ett komplement i befintliga reningsverk vilket kan hjälpa dem att möta framtida regler.

– Konventionell avloppsvattenreningsteknik är inte tillräcklig och nya regler och kriterier för att skydda våra vattenmiljöer och människans hälsa kommer på sikt att kräva en mer långtgående rening än vad vi har idag.

Den ökande föroreningen av naturliga vattenresurser i världen leder till ett ökat behov av att kunna återanvända avloppsvatten för olika ändamål som inom industrin, jordbruket och för återföring till grundvattenreservoarer.

För mer information kontakta:
Christian Baresel, christian.baresel@ivl.se  , tel. 010-788 66 06

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev