1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-09-03] Nytt projekt kartlägger sjöfartens möjligheter att spara bränsle
Nyhet | 2014-09-03

Nytt projekt kartlägger sjöfartens möjligheter att spara bränsle

Sjöfarten står inför stora utmaningar. Transporterna till sjöss väntas öka kraftigt, samtidigt ska sjöfarten klara allt tuffare miljökrav. I ett nytt projekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet nu kartlägga den totala energianvändningen för sjöfarten till och från Sverige och analysera olika fartygstypers bränslebesparingspotential.

Omkring 90 procent av allt gods som exporteras eller importeras till Sverige har delvis transporterats med fartyg, därtill finns en uttalad politisk vilja inom EU att flytta alltmer gods från väg till sjöfart. Detta ska ske samtidigt som koldioxidutsläppen från samma sektor ska minska drastiskt.

– Ofta betraktas sjöfarten som en homogen enhet men skillnaderna mellan olika fartygstyper är i själva verket mycket stora, säger Hulda Winnes, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det finns dock mycket att göra vad gäller utsläppsminskningar från alla typer av fartyg. Ett vanligt och enkelt sätt är att sänka farten till sjöss vilket sparar mycket bränsle. I det här projektet står också fokus på kostnadseffektiva åtgärder då fartyget ligger i hamn. I dagsläget ligger till exempel stora bulkfartyg ofta och väntar - ibland flera dagar - på besked om slutdestination.

Med förbättrad logistik och kommunikation kan fartygen korta den här tiden, samt den i hamnen. Den sparade tiden innebär att fartyget istället kan kosta på sig en lägre hastighet under resan och därmed slippa bränna onödigt mycket bränsle.

– Vi tror att kommunikation mellan alla inblandade aktörer; rederiet, hamnen, skeppsmäklaren och godsägare, för att nämna några, har stor betydelse för att spara tid och energi. Det ligger också i allas intresse att kapa onödiga kostnader, säger Hulda Winnes.

Eftersom sjöfarten är av internationell karaktär kommer resultaten också kunna tillämpas på hamnar utanför Sverige. Projektet finansieras av Energimyndigheten med 1,6 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:
Hulda Winnes, hulda.winnes@ivl.se, tel. 010-788 67 60

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev