1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-08-29] Avfall i nytt fokus 2014: Producentansvar för textilåtervinning i hetluften
Nyhet | 2014-08-29

Avfall i nytt fokus 2014: Producentansvar för textilåtervinning i hetluften

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur ett insamlingssystem för textilier skulle kunna se ut. Naturvårdsverket ska också ta fram riktlinjer över hur producenterna kan ta ett större ansvar för avfallet. Beslutet välkomnas av IVL:s David Palm som forskar på textilavfall.

– Producentansvar för textilavfall är ett samhällsekonomiskt effektivt system för att öka återanvändningen och återvinningen av kläder och andra textilier. Det är positivt att frågan nu får fart från högsta ort, säger David Palm, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det senaste decenniet har klädkonsumtionen i Sverige ökat kraftigt. Vi köper i snitt 12,5 kilo kläder per person och år, och de flesta plagg slängs förr eller senare i hushållsavfallet som senare förbränns. En förenklad insamling av textil liknande den av tidningar, plast och metall skulle betyda mycket för återanvändningen av fullt användbara kläder. Möjligheten att maskinellt återvinna textilfibrer har däremot visat sig vara både miljömässigt och ekonomiskt svårt i industriell skala.  

I mitten av september presenterar David Palm fler utmaningar inom textilavfallsområdet när konferensen Avfall i nytt fokus 2014 arrangeras för tredje gången.

Temat för konferensen är cirkulär ekonomi och resurseffektivitet och på programmet står bland annat återvinning av industriavfall, biogasproduktion, energiutvinning och plast- och matavfall. Avfall i nytt fokus arrangeras av IVL Svenska Miljöinstitutet och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

För mer information kontakta:
Maria Ljunggren Söderman, tel. 010-788 68 17

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev