1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-07-17] IVL:s textilexpert om seriös textilinsamling
Nyhet | 2014-07-17

IVL:s textilexpert om seriös textilinsamling

I projektet "Towards a new Nordic textile commitment – Collection, sorting, reuse and recycling" görs det en kartläggning av olika aktörer för insamling, återanvändning och återvinning av använda textilier. IVL:s textilexpert David Palm berättar om ett förslag till textilinsamling som kommit fram.

Vad är det som är framtaget?
– Det är ett förslag till kvalitetssystem för insamling och hantering av begagnad textil, för såväl återanvändning som återvinning. Till det finns också ett kontrollsystem för dem som vill bli certifierade enligt systemet.

Varför behövs det?
– Dels för att göra det svårare för aktörer som arbetar i gråzonen mellan vad som är lagligt och inte. Många insamlare anspelar idag på välgörenhet som antingen inte finns eller som är mycket svår att verifiera. Det drabbar i sin tur de seriösa aktörerna som till exempel Röda Korset, Myrorna och H&M, då konsumenten inte vet vilken insamling man kan lita på. Men det behövs även för att säkerställa att textilinsamlingen gör en så stor miljönytta som möjligt genom att i framtiden kunna ställa krav på en minsta mängd återanvändning som har mycket större miljönytta än återvinning och i värsta fallet förbränning.

Vem står bakom förslaget?
– Förslaget är framtaget av ett konsortium bestående av IVL Svenska Miljöinstitutet, Copenhagen Resource Institute, Østfoldforskning och Environice med finansiering från Nordiska avfallsgruppen inom Nordiska ministerrådet. En referensgrupp med flera nordiska aktörer har också varit med och utvecklat systemet där, bland andra Röda Korset, Myrorna, H&M, Lindex, Göteborgs stad och Stockholms stad ingått. Vem som framöver kan komma att driva systemet är ännu inte fastställt

När ser vi de första certifierade insamlingarna?
– Förhoppningen är att provperioder ska kunna starta under 2015–2016, där alla framtagna kriterier testas för att se hur de fungerar i praktiken. Det är även en del arbete kvar med att ta fram slutliga logotyper och annat så att konsumenterna möts av samma information överallt i Norden.

Finns det mer information att läsa?
– De framtagna dokumenten kommer inom kort att finnas tillgängliga online, men genom att mejla mig på adressen nedan kan man få en förhandskopia. En bakgrundsrapport med underlag finns tillgänglig på www.norden.org Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

På www.norden.org kan man också hitta information om två parallella projekt om styrmedel och strategier för ökad textilinsamling.

För mer information kontakta:
Anna Fråne, anna.frane@ivl.se, tel. 010-788 67 41

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev