1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-06-27] Bättre rening av läkemedelsrester
Nyhet | 2014-06-27

Bättre rening av läkemedelsrester

IVL Svenska Miljöinstitutet får två miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten för att utveckla hållbara lösningar för hur avloppsvatten kan renas från läkemedelsrester.

Sammanlagt är det sex olika projekt som alla handlar om att rena avloppsvatten från läkemedelsrester som under 2014 får dela på tio miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten. De tio miljonerna ingår i regeringens fyraåriga satsning på bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten. Projekten som valts ut rör både större och mindre reningsanläggningar. De inriktar sig också på olika tekniker, bland annat användning av aktivt kol eller ozon för reningen.

IVL:s projekt ” Systemförslag för rening av läkemedelsrester och andra prioriterade svårnedbrytbara ämnen” som i år får 2 129 090 kronor kopplar ihop befintlig och ny kunskap för effektivare avloppsrening av läkemedelsrester och andra prioriterade ämnen. Arbetet utförs i samarbete med Stockholm Vatten, SYVAB, KTH och flera företag.  

– En del ämnen som reningen behöver fokusera på är inte tillräckligt kända, analysmetoderna finns inte eller är inte tillräckligt bra. Det behövs också bättre kunskap om vilka nerbrytningsprodukter som bildas från de olika behandlingsteknikerna för att vi ska kunna ta fram effektiva reningstekniker, säger Christian Baresel, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet kommer också ta fram underlag till reningsverken för kompletterande reningstekniker som de kan börja använda. De mest effektiva reningsalternativen, med tillhörande design- och kostnadsförslag kommer att presenteras så att reningsverken kan välja den lösning som är bäst lämpad för deras förutsättningar och framtida mål. Det inkluderar en jämförelse av tekniker både med tanke på den totala miljöpåverkan samt kostnaderna, men även utvecklingsmöjligheterna att anpassa till nya tekniker som kommer användas i framtiden.

För mer information kontakta:
Christian Baresel, christian.baresel@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev