1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-05-15] Höga halter PCB i fisk från Oxundasjön
Nyhet | 2014-05-15

Höga halter PCB i fisk från Oxundasjön

Abborrar och gäddor från Oxundasjön innehåller mycket höga halter PCB. Det visar en undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort. Sigtuna kommun avråder nu folk från att äta fisken.

IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt miljöstörande ämnen i Oxundaåsystemet där Oxundasjön delas mellan Sigtuna kommun och Upplands Väsby kommun. Undersökningen visar på mycket höga halter av PCB (polyklorerade bifenyler) i abborre och gädda. Sigtuna kommun går nu ut och avråder folk från att konsumera fisken, ett beslut som stöds av Livsmedelsverket.

– I höstas samlade vi in och analyserade abborre från Oxundasjön. Vi kunde då se att halterna av PCB var höga. Vi följde upp detta med en ny insamling och analys av gäddor som vi fiskade från isen i vintras.  Även i dessa fiskar var PCB-halterna höga. Vi kommer nu att gå vidare för att försöka klarlägga vad som är källan till denna kontaminering och även undersöka om fisk nedströms i vattensystemet har förhöjda PCB-halter, säger Magnus Karlsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Undersökningen har gjorts inom ramen för ett pågående forskningsprojekt där IVL mäter miljögifter i fisk och sediment i ett område från östra Mälaren, över Stockholms inner- och mellanskärgård och vidare ut till ytterskärgården. Resultaten ska användas för att utvärdera miljösituationen i Stockholms vattenområden, som ett underlag för att bedöma behovet av ytterligare miljöskyddsåtgärder samt belysa om det finns skäl att utfärda rekommendationer vad gäller konsumtion av fisk från regionen.

För mer information, kontakta:
Magnus Karlsson, magnus.karlsson@ivl.se, tel. 010-788 66 03

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev