1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-04-16] Minskade koldioxidutsläpp med EU-projektet Cityfied
Nyhet | 2014-04-16

Minskade koldioxidutsläpp med EU-projektet Cityfied

30 procents energiminskning i bostäder på Linero i Lund. Det är ett av målen med det nya EU-projektet Cityfied som Lunds kommun driver tillsammans med Lunds Kommuns Fastighetsbolag AB (LKF), Kraftringen och IVL Svenska Miljöinstitutet.

I projektet Cityfied ska 70-talsområdet Linero i Lund rustas upp med mer miljövänliga bostäder. – Vi ska energieffektivisera befintliga bostäder på ett nyare och mer ambitiöst sätt än vad man brukar göra vid renoveringar. Vi ska också minska koldioxidutsläppen från energisystemet kring bostäderna, säger Håkan Ekelund, vd för LKF. Projektet är nu inne i en utredningsfas där olika åtgärder undersöks och bedöms. Därefter ska renovering genomföras i ett pilothus som sedan utvärderas innan resten av husen upprustas. Bland annat ska solceller installeras, fjärrvärmenätet förbättras och elnätet uppgraderas. Totalt är det 500 lägenheter som ska energieffektiviseras inom ramen för projektet. Målet är att husen ska använda 30 procent mindre energi samt att fjärrvärmen ska bli 98 procent fossilfri. – Vi ser stora miljövinster med det här projektet där vi kommer att lära oss ännu mer om hur man gör för att energieffektivisera bostäder och energisystem på ett kostnadseffektivt sätt, säger Anna Jarnehammar, enhetschef på IVL Svenska Miljöinstitutet. EU-projektet Cityfied har beviljats nästan 450 miljoner kronor i EU-bidrag och är en del av ett större EU-projekt för energieffektivisering, där aktörer även i Spanien, Turkiet, Belgien och Tyskland ingår. Projektet startade i april och pågår under en femårsperiod. För mer information kontakta: Anna Jarnehammar, anna.jarnehammar@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev