1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-03-31] Verktyg för miljöberäkningar för alla byggprojekt
Nyhet | 2014-03-31

Verktyg för miljöberäkningar för alla byggprojekt

IVL Svenska Miljöinstitutet och Consultec har utvecklat ett verktyg för att enkelt kunna genomföra livscykelanalysberäkningar i olika byggprojekt. Genom att utgå ifrån den kalkyl som ändå görs i projekten kan miljöbelastningen som uppstår vid materialtillverkning, produktion och drift av en byggnad beräknas.

Flera analyser som IVL har genomfört, bland annat det Vinnovafinansierade forskningsprogrammet Framtidens trähus, visar att materialtillverkningen utgör en allt större del av den totala miljöbelastningen eftersom driftenergin har minskat betydligt genom mer energieffektiva lösningar. För energieffektiva byggnader kan materialdelen utgöra hela 50 procent av den totala miljöbelastningen sett över en 50-60-årig driftsperiod. - Därför har vi tagit fram ett kostnadseffektivt och trovärdigt verktyg för att kunna göra miljöanpassade material och designlösningar vid projektering, något som också efterfrågas i olika certifieringssystem, i grön upphandling och för att visa om en byggteknik är miljöeffektiv, säger Anna Jarnehammar, chef för Affärsutveckling och marknad på IVL. Miljöberäkningsverktyget bygger på IVL:s så kallade Anavitorkoncept och på Bidcon som är Consultecs kakylprogram för byggprojekt. Consultec är ett ledande företag inom IT-verktyg och tjänster anpassade för bygg- och installationsbranschen. Anavitorkonceptet är utvecklat av IVL Svenska Miljöinstitutet i ett tidigare projekt, som finansierades av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, och är en metod för att genomföra livscykelanalyser på ett kostnadseffektivt, kvalitetssäkrat och transparent sätt i byggbranschen. IVL:s Martin Erlandsson fick utmärkelsen Byggbranschens innovationspris redan 2007 för detta arbete. IVL:s och Consultecs verktyg kommer att presenteras närmare på Nordbygg på Stockholmsmässan den 1/4 2014. För mer information kontakta Martin Erlandsson eller Anna Jarnehammar Miljöberäkningsverktyget kan du läsa om här.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev