1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-03-26] Utvecklingen går mot allt bredare livscykelstudier
Nyhet | 2014-03-26

Utvecklingen går mot allt bredare livscykelstudier

Traditionell livcykelanalys täcker vanligtvis bara in påverkan på miljön, och tar inte hänsyn till ekonomiska kostnader eller sociala aspekter. Att kunna studera hållbarhetens alla tre dimensioner på ett tillförlitligt sätt är något som forskare världen över försöker skapa processer för, även så på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Ekonomiska kostnader har sedan länge kunnat studeras med Life Cycle Costing (LCC) och under de senaste åren har även Social Life Cycle Assessment (SLCA) blivit en etablerad modell för livscykelstudier av sociala aspekter. Det kan handla om villkoren i företaget och det lokala samhället runt produktionsanläggningarna. Utifrån de identifierade sociala aspekterna som man kan koppla till produkten får man en stor mängd data; data som ofta tyvärr inte är jämförbara med varandra. – Lägger man ihop resultaten från LCA, LCC, SLCA och dessutom väljer att inte se dem som separata delar, utan att de var och en påverkar varandra, kan bilden bli oerhört komplex. Därför förespråkar vi på IVL att man tidigt i arbetet, med hjälp av input från både forskare och intressenter, identifierar de absolut viktigaste hållbarhetsaspekterna för varje specifik situation och utgår ifrån enbart dessa , säger Tomas Ekvall, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Att inkludera miljö, ekonomi och sociala aspekter i en bred men fokuserad hållbarhetsbedömning kallas Life Cycle Sustainability Analysis (LCSA), och analysmetoden testas för närvarande av IVL i en pågående studie om ökad användning av restvärme i fjärrvärmenäten. Resultatet beräknas vara klart i slutet av 2014. – Breddar man så måste man också förenkla, annars blir det ohållbart, avslutar Tomas Ekvall. För ytterligare frågor kontakta Tomas Ekvall

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev