1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-03-26] Textil ska ersätta textil
Nyhet | 2014-03-26

Textil ska ersätta textil

En livscykelanalys av textilåtervinning, gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet, visar på den stora miljönytta som kan uppnås genom återanvänd textil och återvunnet textilmaterial; men bara om det återvunna materialet ersätter nyproducerad textil. Analysen ligger till grund för en rapport Naturvårdsverket gett regeringen.

Det är i det pågående arbetet med att skapa nya etappmål för textil och textilavfall i Sverige och behovet av nya politiska styrmedel som den genomförda LCA: n genomförts. – Miljönyttan av återvunnen textil är helt beroende av att den återvunna textilen leder till minskat behov av helt nya textiler. Återvinns textil till isoleringsmaterial är miljönyttan betydligt lägre än om det återvinns till ny textil, säger David Palm, forskare på IVL. I dagsläget saknas det operativ teknik för att återvinna textil till textil, och återanvändning har därför i dagsläget en betydligt större miljönytta. Med teknikutveckling kan detta gap förhoppningsvis minskas. – Det finns enstaka exempel på fungerande textilfiberåtervinning, där Teijin i Japan är mest framstående rörande återvinning av ren polyester. På pilotskala testas även cellulosaåtervinning av svensk Re:newcell, men resultatet återstår att se, fortsätter David Palm. I studien beräknades miljöskadekostnader med två metoder och båda visade stora vinster att agera för ökad återanvändning och återvinning. De beräknade miljöskadekostnaderna är dessutom underskattade, då studien inte inkluderat miljöskador till följd av vattenanvändning vid odling i ökenområden eller toxiska effekter från textilproduktion. För mer information kontakta: Anna Fråne, anna.frane@ivl.se, tel. 010-788 67 41

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev