1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-03-17] ”Robust LCA” underlättar branschgemensam miljöanalys
Nyhet | 2014-03-17

”Robust LCA” underlättar branschgemensam miljöanalys

Intresset för miljöbedömningar med hjälp av livscykelanalys, LCA, ökar. Särskilt stort är intresset i bygg- och fastighetssektorn. LCA används idag i alla internationella miljöklassningssystem; likaså tyder den europeiska byggproduktförordningen på att LCA-metodik kommer att bli allt vanligare för att beskriva byggprodukters miljöprestanda. Med projektet ”Robust LCA” har IVL Svenska Miljöinstitutet, tillsammans med NCC, Cementa och Svenskt Trä skapat en branschgemensam tolkning av existerande bedömningsmetodiker som ska borga för entydiga LCA-resultat, något som idag inte är självklart.

– LCA-metodiken beskrivs i en ramverksstandard som ger användaren stora frihetsgrader, vilket resulterar i att man kan få olika slags resultat med olika metodantaganden. Dessa olika LCA-resultat svarar alltså på olika frågor. Detta måste vi hantera om LCA ska kunna användas i miljöklassningssystem och i kravställande dokument eller i en upphandling, säger Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Redan idag används LCA i de internationella miljöklassningssystemen BREEAM, LEED, SEEQUEL och DGNB för att beskriva byggnadsverks miljöprestanda. Projektet ”Robust LCA” har som mål att beskriva förutsättningar för hur ett entydigt LCA-resultat ska uppnås, det vill säga att samma resultat ska erhållas oavsett vem som gör analysen. Speciellt viktigt är detta om LCA används i jämförande syfte, så att material- och konkurrensneutrala beslutsunderlag erhålls. LCA-metodiken måste styras upp för att detta ska vara möjligt och det görs med vad som ofta kallas produktspecifika regler. Projektet kan nu presentera de två första underlagsrapporterna: LCA för nyfikna, som utgör en instruktion till de metodval som styr LCA-resultatet och som måste styras upp om man vill ha ett entydigt resultat. LCA typologi, som beskriver hur LCA-metodiken kan delas in i två olika grundläggande systemsyner, alltså två olika sätt att beskriva ett produktsystem. Dessa två systemsyner svarar på olika frågor och kompletterar därför varandra. Fler rapporter kommer att publiceras i projektet under det kommande året. För mer information kontakta Martin Erlandsson martin.erlandsson@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev