1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-03-12] Papperspåsen för matavfall kan komma att få konkurrens
Nyhet | 2014-03-12

Papperspåsen för matavfall kan komma att få konkurrens

Den bruna papperspåsen för matavfall är nedbrytbar och miljövänlig, men kan vara enormt irriterande för konsumenten när den läcker. Kalk och potatisstärkelse kan vara lösningen på problemet visar ett nytt projekt.

– Vi har experimenterat fram en biopåse som fungerar bra för konsumenten och som är biologiskt nedbrytbar, säger David Palm, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Syftet med projektet Biopåse för matavfall har varit att undersöka möjligheten att ersätta de pappers- och plastpåsar som idag används för insamling av matavfall med lika bra nedbrytbara plastliknande påsar – som också klarar konsumenternas krav. Olika typer av kvaliteter på biopåsarna togs fram genom att blanda olika kalkmängder med stärkelse och nedbrytbara oljor. Testerna har gjorts på hushåll i villor och i storkök. Målet var att hitta en kalkinblandning som gör att påsen fungerar optimalt i avfallshantering, det vill säga en biopåse som är hållbar hos hushållen, men som snabbt bryts ner på rötningsanläggningen. Tidigare försök med stärkelsepåsar har fungerat för kompostering, men skapat problem vid rötning. – Våra tester med olika nivåer kalkinblandning och förnyelsebar råvara visar att det går att hitta miljömässigt bra alternativ till papperspåsen. Påsen som gav det bästa resultatet bröts sönder vid rötningsförsöken, även om den inte gav metanproduktion. Den testas nu på ett flertal anläggningar. Biopåsen har potential och med fortsatt utveckling kan vi ha ett reellt alternativ till papperspåsen, säger David Palm. Projektet har genomförts tillsammans med GAIA, NSR, NÅRAB, LF Miljö och Energikonsult och JTI. IVL Svenska Miljöinstitutet har stått för miljöutvärderingen i projektet. Länk till rapporten Biopåse för matavfall För mer information kontakta: Anna Fråne, anna.frane@ivl.se, tel. 010-788 67 41

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev