1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-03-09] EU:s klimatpolitik debatterades
Nyhet | 2014-03-09

EU:s klimatpolitik debatterades

EU-kommissionens klimatmål om 40 procent minskat utsläpp till 2030 kan bli mer ambitiöst. Det menar Lars Zetterberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, som deltog vid seminariet ”Vilka mål och hur många?” som arrangerades av Fores. Med och diskuterade EU:s klimatpolitik var också de tre EU-parlamentarikerna Christoffer Fjellner (M), Marita Ulvskog (S) och Kent Johansson (C).

− En minskning med 40 procent till 2030 räcker nätt och jämt för att nå målet på 80 procent till 2050. I detta mål finns inte de internationella krediterna med som de gjorde i målet på 20 procent till 2020. Genom att tillåta internationella krediter skulle 2030-målet kunna förstärkas, säger Lars Zetterberg, som talade som expert på utsläppshandel. Talarna var inte helt eniga i frågan om kommissionens mål var rimliga, utan svaren splittrades mellan att det var ett ambitiöst mål till att inte alls ses vara tillräckligt. Vattenfalls Erik Filipsson menade att det är ambitiöst nog medan Martina Krüger från Greenpeace var på Lars Zetterbergs sida och menade att det inte är tillräckligt. I höst ska parlamentet ta ställning om målen till 2030. Lars Zetterberg tror inte att några nya mål för 2020 kommer att tas, även om det behövs. − Däremot tror jag att om vi får fram ett mål för 2030 så kan det även påverka priset på utsläppsrätter något i närtid. Antalet mål är däremot inte avgörande, säger han. I tillägg till ett utsläppsmål diskuterades dessutom om det inte vore bättre med ytterligare två mål − ett för förnybar energi och ett för energieffektivisering. − Att ha ett eller flera mål är ingen indikation på att målen är ambitiösa. Det som är avgörande för oss i slutändan är klimatet och den faktiska påverkan, säger Erik Filipsson. − Man ska vara medveten att ett förnybarhetsmål inte behöver leda till minskade utsläpp eftersom det målet redan är bestämt. Dock kan det finnas andra skäl till att ha ett förnybarhetsmål, till exempel om man vill minska fossilimporten till EU eller utveckla förnybar energiteknik som kan skapa arbetstillfällen och exportmöjligheter, säger Lars Zetterberg.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev