1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-03-03] Global kartläggning optimerar stålets livscykel
Nyhet | 2014-03-03

Global kartläggning optimerar stålets livscykel

Allt eftersom användningen av malmbaserat stål kommer att minska i framtiden blir det viktigare att återvunnet metallskrot håller så hög kvalitet som möjligt. Genom att kartlägga de globala skrotflödena kan man se vilka material som håller tillräckligt hög kvalitet och inte.

– Detta hjälper oss att optimera stålets livscykel så att materialet går att återvinna så många gånger som möjligt. Det handlar om att placera rätt stålkvalitet på rätt plats. Stål med hög kvalitet ska inte kastas bort som armeringsjärn när det behövs bättre i maskiner och fordon, säger Tomas Ekvall, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Metoden kallas pinchanalys och tillämpas vanligen på energiflöden i processindustrin. Detta är första gången den tillämpas fullt ut på materialflöden. IVL kan nu beräkna den maximala återvinningsgraden, och ge rekommendationer för hur vi når dit. Man kan också räkna ut hur en förbättrad teknik påverkar den maximala återvinningsgraden. – Vi pekar på att en ännu högre långsiktig återvinningsgrad för stål kräver att mindre material förloras i systemet, samt att mer koppar avlägsnas ur skrotet. Materialpinchanalysen ger oss dessutom besked om vilka skrotflöden som bör återvinnas och vilka som helst inte bör tillbaka in i stålåtervinningen. Resultaten är väldigt intressanta. Detta är ett riktigt användbart nytt verktyg i vår verktygslåda, säger Tomas Ekvall. För mer information, kontakta Tomas Ekvall

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev