1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-01-29] Guide hjälper kommuner med viktbaserad avfallstaxa
Nyhet | 2014-01-29

Guide hjälper kommuner med viktbaserad avfallstaxa

I år kommer 30 kommuner att debitera sina kunder enligt vikten på det avfall som faktiskt slängs, istället för efter volymen på sopkärlet. IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med flera partners tagit fram en guide som ger kommunerna en bild av vad det innebär att införa viktbaserad avfallstaxa och hur de på ett bra sätt implementerar det i kommunen.

Syftet med att införa viktbaserad avfallstaxa är inte bara minskade restavfallsmängder och ökad utsortering av förpackningar och tidningar, utan också att få ett mer rättvist debiteringssystem, ökad kontroll på entreprenörer samt god statistik- och kvalitetsuppföljning. – Kommunerna har en viktig roll när det gäller att påverka hur människor hanterar avfall och hur de ser på resurser. Genom att kommunen har möjlighet att utforma avfallstaxan kan de använda den som ett ekonomiskt styrmedel, säger Anna Fråne på IVL Svenska Miljöinstitutet. Idag är volymbaserad avfallstaxa vanligast förekommande, men allt fler kommuner övergår till viktbaserad taxa. Men en ändring av taxestrukturen innebär en rad ställningstaganden, vilket innebär att en kommun som står inför denna förändring behöver vägledning och kunskap om system och rutiner bakom en viktbaserad taxa. Guiden ”Miljöstyrande taxa? En guide till viktbaserad avfallstaxa inför beslut, vid införande och drift ” ger kommunerna en bild av vad det innebär att införa viktbaserad avfallstaxa, vägen dit och hur man på ett bra sätt implementerar det i kommunen. Guiden riktar sig både till kommuner som funderar på att införa viktbaserad avfallstaxa, kommuner som har tagit beslut, men inte infört taxan, liksom kommuner som redan har vikttaxa. Guiden är framtagen i samarbete med Botek Systems, AMCS Wånelid och EDP Consult och finns att ladda ner här. För mer information, kontakta Anna Fråne

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev