1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-12-10] Vattenproducenter uppmanas hålla koll på läckage av kemikalier från brandövningsplatser
Nyhet | 2013-12-10

Vattenproducenter uppmanas hålla koll på läckage av kemikalier från brandövningsplatser

Högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, har förorenat dricksvatten i flera kommuner och några kommuner har stängt dricksvattentäkter efter att dessa ämnen läckt till grundvattnet från brandövningsplatser. Det framgår i en rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket.

Rapporten är tänkt att användas som en vägledning för Sveriges vattenproducenter så att de kan bedöma när och om vattenanalyser behövs. Högfluorerade ämnen används i brandskum, men exempelvis PFOS är numera förbjudet. – De här kemikalierna är väldigt långlivade och kommer att finnas kvar i naturen i många år, säger Karin Norström, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. I ett antal kommuner har man upptäckt höga halter av kemikalierna i vattentäkter. De stickprover som ledde till att problemet uppdagades gjordes i Uppsala och Botkyrka, och där har brunnar stängts. – Det här är en del i vårt arbete med handlingsplanen för en giftfri vardag. Stickprover visar att sådana här ämnen läcker från brandövningsplatser och vi tycker det är viktigt att uppmärksamma alla vattenproducenter i Sverige om den här risken, säger Bert-Ove Lund, toxikolog på Kemikalieinspektionen. Vattenproducenter uppmanas ta reda på om det finns brandövningsplatser i närheten av grundvattentäkter, om det har använts brandskum som innehåller högfluorerade ämnen vid dessa brandövningsplatser samt hur markförhållandena ser ut eftersom det kan påverka hur stor risken är att ämnena kan nå grundvattnet. För mer information, kontakta Karin Norström Läs rapporten "Brandskum som möjlig förorenare av dricksvattentäkter".

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev