1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-11-15] Hållbara transporter 2013: Stark kritik mot Trafikverkets nationella transportplan
Nyhet | 2013-11-15

Hållbara transporter 2013: Stark kritik mot Trafikverkets nationella transportplan

Naturvårdsverket och flera andra instanser riktar stark kritik mot Trafikverkets nationella transportplan 2014-2025. Remissvaret på transportplanen efterlyser inte minst fokus på miljö, klimat och hållbar utveckling. På IVL:s konferens Hållbara Transporter den 14 november debatterades frågan.

– Det är svårt att vara mer kritisk än så här. Man vill både öka kapaciteten på vägarna och minska klimatpåverkan, det är två helt oförenliga mål, säger Mikael Johannesson, handläggare på Naturvårdsverket. Under hösten har Sveriges transportplan för 2014–2025 varit på remiss. Den innehåller åtgärder för över 522 miljarder kronor. Naturvårdsverket och flera andra anser att det utskickade samrådsunderlaget är bristfälligt och inte uppfyller miljöbalkens krav. – Man har bara utgått från ökad tillgänglighet, men riktningen mot en innovativ och hållbar utveckling saknas. Det finns ingen kompass mot framtiden. 500 miljarder kronor har i allra högsta grad strukturerande betydelse för hur vi kommer att röra oss framöver, det är att kasta pengarna i sjön, menar Joanna Dickinsson, transportpolitisk utredare på VTI. – Regeringen verkar framförallt vilja ha stora attraktiva investeringsobjekt. Resultatet blir en förfärlig miljardrullning med ganska liten nytta för samhället, fortsätter Magnus Nilsson från Naturskyddsföreningen. Rolf Haraldsson från Trafikverket håller inte helt och hållet med om den bilden. – Jag kan hålla med om att den här planen inte till fullo är en riktning mot 2035-2045. Det är nytta nu som gäller. Kanske behöver vi en politisk diskussion för mer nytänkande. Men nog tycker jag att det finns delar i planen som bidrar till ett gott innovationsklimat för hållbar utveckling. Näringsdepartementet ska nu behandla remissvaren och beslut om transportplanen väntas under våren.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev