1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-10-22] "Sambandet mellan luftföroreningar och klimat måste stärkas"
Nyhet | 2013-10-22

"Sambandet mellan luftföroreningar och klimat måste stärkas"

Ledande experter och forskare, beslutsfattare och förhandlare, samt representanter från internationella organisationer och näringsliv samlades 24-26 juni 2013 för att diskutera luftvårdsfrågor under en workshop arrangerad av Naturvårdsverket och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Nu finns rapporten från mötet tillgänglig på Nordiska Ministerrådets hemsida. Rapporten innehåller såväl allmänna slutsatser som konkreta rekommendationer för fortsatt internationellt luftvårdsarbete. – Vi vill särskilt lyfta fram behovet av att öppna upp den internationella luftvårdskonventionen för samarbete utanför de områden som den idag täcker, det vill säga Europa och Nordamerika. Man ser också behovet av att stärka samarbetet mellan klimat och luftföroreningar, både när det gäller vetenskapligt underlag och åtgärder, säger Peringe Grennfelt, projektledare för konferensen. Betydelsen av kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar har också fått mycket uppmärksamhet på senare tid. – Dessa ämnen som är av betydelse både för luftvård och klimat kan genom smarta åtgärder ge stora fördelar både för det traditionella luftvårdsarbetet och för klimatet. Man kan härigenom på ett kostnadseffektivt sätt slå två flugor i en smäll, säger Peringe Grennfelt. För mer information, kontakta Peringe Grennfelt

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev