1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-08-16] Om varornas kemiska fotavtryck
Nyhet | 2013-08-16

Om varornas kemiska fotavtryck

Hur stort är problemet med emissioner av kemikalier från varor, och hur stort väntas det bli i framtiden? Vilka åtgärder behövs för att minimera risker och för att motsvara kraven på ett hållbart samhälle? Detta är några av de frågor som kommer att diskuteras på Chemitecs slutkonferens den 9-10 september.

Forskningsprogrammet "Emissioner av organiska ämnen från varor i teknosfären" (Chemitecs) konferens vänder sig till miljöansvariga i företag, kommuner och länsstyrelser, samt forskare, myndighetsrepresentanter och övriga med intresse för emissioner, exponering och riskhantering av kemikalier från varor. Konferensen pågår under två dagar och har utrymme både för Chemitecs resultatredovisning och policyrelevanta diskussioner om hur resultaten passar in och kan komma att tas omhand i nationellt och internationellt kemikaliearbete.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev