1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-08-02] Aktiva badhus spar både på miljö och ekonomi
Nyhet | 2013-08-02

Aktiva badhus spar både på miljö och ekonomi

Omkring hälften av Sveriges 400 badhus och simhallar kommer att behöva bytas ut eller renoveras under den närmsta tioårsperioden. De når då den övre gränsen för den beräknade livslängden för badhus som är 50 år. När kommunerna nu måste satsa mångmiljonbelopp på nya badhus är det viktigt att bedöma badhusprojekten utifrån hela livscykeln för att få både ett helhetligt ekonomiskt perspektiv och hållbart miljöperspektiv.

Byggnadsfysiskt och driftmässigt är badhus mycket speciella och svåra med en hög energianvändning och vatten i byggnaden. Ytterligare en komplikation är användningen av klor som påverkar luftkvaliteten negativt för personal och badgäster. Det är också ett mycket reaktivt ämne som åldrar byggnaden, pumpar och rör. För att möta behovet inför den kommande byggnationen av badhus har IVL startat forskningsprojektet Aktiva badhus. I dagsläget är Eskilstuna, Malmö och Nacka kommuner med i projektet men fler kommuner är välkomna att delta.  Projektet syftar till att ta fram ett underlag som kan ligga till grund för de val man gör så att såväl byggnation som drift av badhus ska genomföras på ett så miljö- och hälsomässigt samt ekonomiskt hållbart sätt som möjligt. Fokus ligger på energianvändning, vattenrening och ventilation. Resultaten från första fasen av projektet visar att det går att göra stora energibesparingar. I projektet ingår även att vidareanpassa den nya svenska versionen av miljöklassningssystemet Breeam så att det blir möjligt att miljöklassificera och certifiera även badhus. En simuleringsmodell som syftar till att optimera driften har också utvecklats. Denna modell kommer nu att vidareutvecklas under en andra fas av forskningsprojektet. För mer information om Aktiva badhus, kontakta Anna Widheden, anna.widheden@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev