1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-06-14] Materialåtervinning av kartong bättre än förbränning
Nyhet | 2013-06-14

Materialåtervinning av kartong bättre än förbränning

En ny livscykelanalys visar på vinster för miljön om använda dryckeskartonger går till materialåtervinning. Alternativet är att de går till förbränning med energiåtervinning, men de sammanvägda miljövinsterna är större om förpackningarna återvinns till nya produkter.

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Tetra Pak undersökt miljövinsterna med att återvinna dryckeskartong, dels genom förbränning med energiåtervinning, dels genom materialåtervinning till nya produkter. Syftet har varit att ge ny kunskap om, och vägledning till, vilken återvinning som är mest resurseffektiv och vad som kan göras för att förbättra effektiviteten ytterligare. – Studien visar att materialåtervinning är att föredra ur ett miljöperspektiv, säger Lisa Hallberg på IVL Svenska Miljöinstitutet. Materialåtervinning sparar sju gånger så mycket energi än vad som går åt i hela återvinningsprocessen. Materialåtervinning kommer också att bli ännu mer fördelaktigt i framtiden eftersom andelen förnybar energi ökar i Sverige och då även plastfraktionen kommer att kunna återvinnas till nya produkter. – Studien ger oss klara fakta att materialåtervinning lönar sig miljömässigt. Tillsammans med kunder och andra partners som WWF arbetar vi för att öka återvinningen i linje med förväntningarna både från allmänhet och från myndigheter. Nu har vi svart på vitt att vi är inne på rätt spår, säger Erik Lindroth, miljödirektör, Tetra Pak Sverige. För mer information, kontakta Lisa Hallberg  eller Erik Lindroth, miljödirektör Tetra Pak Sverige

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev