1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-05-23] Utbredd oro för miljön i kinesiska Guizhou
Nyhet | 2013-05-23

Utbredd oro för miljön i kinesiska Guizhou

En stor del av befolkningen i kinesiska provinsen Guizhou är oroad över miljösituationen, men få vet vilka rättigheter de har och bristen på stöd från myndigheterna gör det svårt att driva miljömål. Det visar en kartläggning som har gjorts inom ett IVL-lett EuropeAid-projekt.

Projektet EGP-Guizhou syftar till att skydda folks miljörättigheter och förbättra deras möjligheter till rättslig prövning. Målet är att utveckla ett offentligt system för grupptalan i miljömål och föreslå flera ändringar i Kinas miljölagstiftning. Som ett första steg har man nu kartlagt hur den miljörättsliga situationen ser ut i provinsen Guizhou och vilka hinder det finns för att existerande miljöbestämmelser implementeras. Studien omfattar en enkätundersökning bland allmänheten i provinsen, en litteraturstudie samt intervjuer med statliga tjänstemän, jurister och representanter för frivilligorganisationer och myndigheter. Resultaten visar att över 90 procent av allmänheten i Guizhou är oroad över miljösituation, men att bara sex procent vid något tillfälle har vidtagit åtgärder för att skydda sina rättigheter. Av dessa har många stött på svårigheter som begränsad kunskap om miljölagar och förordningar och begränsat stöd från myndigheter. Samtidigt berättar rättsliga och administrativa organ om bristen på tillsynspersonal och om svårigheter att driva miljötvistemål. – Att höja medvetenheten och kunskapsnivån kring miljörättsliga frågor, hos såväl allmänheten som hos lokala myndigheter, jurister och ideella organisationer, är väldigt viktigt. Det behövs för att skapa en solid bas för en rättvis och effektiv miljöförvaltning, säger Mikael Olshammar, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Bland kommande aktiviteter inom projektet finns även en praktiskt inriktad handbok för juridisk rådgivning om miljörättigheter för allmänheten och en utbildningshandbok för advokater, liksom en tv-dokumentär och webbportal med miljöjuridisk information. För mer information, vänligen kontakta Mikael Olshammar  eller besök projektets hemsida på www.egp-guizhou.com.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev