1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-05-10] Ny studie visar klimatnyttan av second hand
Nyhet | 2013-05-10

Ny studie visar klimatnyttan av second hand

Genom att handla begagnat på Blocket i stället för att köpa nytt kunde 1,6 miljoner ton utsläpp av växthusgaser sparas in under 2012. Det visar en ny studie som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört på uppdrag av Blocket.

IVL Svenska Miljöinstitutet har räknat på klimatnyttan av att handla second hand i stället för nyproducerat. Resultatet visar att den potentiella besparingen av handel inom Blockets varukategorier är cirka 1,6 miljoner ton växthusgaser per år. Det är jämförbart med att Stockholm stads vägtrafik skulle stå stilla i mer än ett och ett halvt år. – Det är väldigt intressant att få fram en teoretisk siffra för vilka utsläppsminskningar begagnathandeln kan innebära. Återanvändning av varor förlänger användningstiden och kapar utsläppen av produktion och avfallshantering rakt av i motsvarande grad, säger Tomas Rydberg, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet. Beräkningarna utgår ifrån Blockets statistik från 2011 och 2012. Med hjälp av indata i form av annonser och klimatdata för olika material har IVL räknat ut hur mycket utsläpp som potentiellt sparas genom handeln med varor inom några utvalda kategorier som bland annat bilar, cyklar, möbler, vitvaror, elektronik och kläder.  Beräkningarna bygger på antagandet att varje såld vara ersätter en hel livscykel för en likadan ny produkt, från råmaterialproduktion till avfallshantering. – En undersökning vi gjort nyligen med Ipsos visar att miljöhänsyn har blivit en allt viktigare drivkraft för de som handlar begagnat. I fjol uppgav 39 procent att de handlar begagnat för att värna om miljön, samma siffra från 2009 var 29 procent. Ändå är långt ifrån alla medvetna om att begagnathandeln faktiskt minskar vår klimatpåverkan. Med den här rapporten hoppas vi på att öka medvetenheten om vilken skillnad man som privatperson faktiskt gör genom att handla begagnat, säger Martin Frey, vd på Blocket. En kategori som har stor klimatpåverkan i förhållande till dess vikt är elektronik, där mobiltelefoner ingår. Elektronikens materialsammansättning har en mycket stor klimatpåverkan trots att varje vara inte väger så mycket. Resultatet för fler varukategorier finns i rapporten "Begagnathandelns klimatnytta". För mer information, kontakta: Tomas Rydberg, tomas.rydberg@ivl.se, tel. 010-788 68 13

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev