1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-03-22] IVL och Akzonobel startar vattenreningsprojekt
Nyhet | 2013-03-22

IVL och Akzonobel startar vattenreningsprojekt

IVL Svenska Miljöinstitutet och kemiföretaget Akzonobel lanserade på Världsvattendagen 2013 ett gemensamt vattenreningsprojekt. Syftet med samarbetet är att göra något åt de 800 000 liter färg som hälls direkt ut i avloppet i Sverige varje år.

– Studien är en viktig del i vårt arbete med att ta ansvar för färgen även efter det att den använts, säger Johan Widheden, hållbarhetsexpert på AkzoNobel, i ett pressmeddelande. Vattenprojektet ska utföras på IVL:s och KTH:s gemensamma anläggning Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm. Med hjälp av mätningar i reningsverket ska en ny vattenanalysmetod som hittills endast testats i teorin utvärderas. Den nya metoden kan beräkna utsläpp av substanser i låga koncentrationer via reningsverk till vatten. Prover kommer att tas på inkommande och utgående vatten och slam i olika reningssteg. Även om den nya metoden fokuserar på små mängder av svårmätbara ämnen så kan utsläppsmängderna bli betydande, sett ur nationellt perspektiv. IVL hoppas på att kunna använda den nya metoden i stor skala framöver. Faller projektet väl ut kan modellmetoden bli ett fortsatt användbart verktyg för att få en rättvis bild av reningsverkens utsläpp till våra vatten. – Vi är mycket glada för samarbetet med AkzoNobel. IVL arbetar kontinuerligt med näringslivets miljöfrågor för att de ska ligga i framkant, och därmed bli ännu mer konkurrenskraftiga, säger Anna Palm Cousins, projektledare, på IVL. För mer information, kontakta Anna Palm Cousins

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev