1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-03-20] IVL-studie visar ökad sysselsättning i miljöteknikbranschen
Nyhet | 2013-03-20

IVL-studie visar ökad sysselsättning i miljöteknikbranschen

Miljöteknikbranschen går starkt framåt i Sverige. I en ny rapport, som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört för Vinnova, framgår att sysselsättningen i branschen har ökat med 10 000 anställda, eller 15 procent i Sverige under en femårsperiod.

Sysselsättningen i miljötekniksektorn har ökat från omkring 65 000 anställda till 75 000 mellan åren 2007-2011. – Vi ser en stadigt växande trend, helt opåverkad av lågkonjunkturer, säger Johan Strandberg på IVL. Studien har kartlagt företag som arbetar med bland annat vatten- och luftkvalitet, förnybara energikällor och avfallshantering. Flest anställda, 22 procent, återfanns i konsultföretag och näst flest inom energi- och resursåteranvändning. Miljöteknikbranschen, så som den definierats i studien, utgörs av 1571 företag med en sammanlagd nettoomsättning på 260 miljarder kronor. – Intressant nog visade det sig att miljöteknikföretagen är spridda över hela landet och ungefär lika stora som företag i andra branscher, något som går stick i stäv med den generella uppfattningen att den här branschen består av småaktörer. Miljöteknik är i allra högsta grad en etablerad verksamhet idag, säger Johan Strandberg. Rapporten ska tjäna som beslutsunderlag med konkreta data för satsningar som ska stötta en fortsatt positiv utveckling för svensk miljöteknik. Studien ”Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011” har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet, Sustainable Business Hub i Malmö och konsultföretagen Addendi och Okatima i samarbete med Vinnova. För mer information, vänligen kontakta: Johan Strandberg, johan.strandberg@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev