1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-03-15] Framgångsrik luftvårdsforskningpresenterades för Lena Ek
Nyhet | 2013-03-15

Framgångsrik luftvårdsforskningpresenterades för Lena Ek

Under sex år har det IVL-koordinerade forskningsprogrammet SCARP studerat luftföroreningarnas effekter på hälsa och miljö. Den 14-15 mars samlades 140 deltagare under en två dagar lång avslutningskonferens med miljöminister Lena Ek och flera internationellt kända europeiska luftvårdsexperter.

Vilken roll spelar luftföroreningarna för hälsa och för ekosystem? Blir luften bättre? Och vilken betydelse har det internationella luftvårdsarbetet? SCARP:s fokus har under åren legat på att stärka det vetenskapliga underlaget om dessa centrala frågor och stötta politiska beslut som främjar det svenska och europeiska luftvårdsarbetet. – Det har varit ett oerhört lyckat forskningsprogram. Jag vågar påstå att SCARP:s forskning har fått större betydelse för luftvårdsarbetet än vad vi vågades hoppas på från början. Exempelvis har vår forskning på partiklar legat till grund för åtgärder när det gäller kortlivade klimatpåverkande ämnen - ett område som ännu inte var aktuellt när programmet startade 2006, säger Peringe Grennfelt, forskningschef för SCARP. Under slutkonferensen riktades speciell uppmärksamhet mot hälsoeffekter, kvävets roll i ekosystemen samt det pågående arbetet med EU:s luftvårdsstrategi. – Vi har fått en fantastisk respons med många deltagare till slutkonferensen. Att vi har deltagare från både myndigheter, näringsliv, miljöorganisationer, kommuner och andra visar att luftvårdsfrågorna fortfarande är mycket viktiga, säger Peringe Grennfelt. Programmet har finansierats av Naturvårdsverket med en samlad budget på 35 miljoner kronor. Över 50 forskare från Göteborgs Universitet, ITM Stockholms Universitet, Karolinska Institutet, Lunds Universitet, Met.no, Sahlgrenska Akademin, SMHI Umeå Universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet har deltagit. För mer information, vänligen kontakta: Peringe Grennfelt, programchef SCARP

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev