1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-03-07] Ny rapport om tillgången på biodrivmedel år 2030
Nyhet | 2013-03-07

Ny rapport om tillgången på biodrivmedel år 2030

Forskarna Julia Hansson och Maria Grahn på IVL respektive Chalmers har i ett forskningsprojekt samfinansierat med Svenska petroleum- och biodrivmedels-institutet, SPBI, undersökt förutsättningarna och tillgången på förnybara drivmedel i framtiden. Enligt rapportens mest optimistiska scenario kommer det att produceras cirka 26 terawattimmar biodrivmedel i Sverige år 2030, vilket är fyra gånger mer än dagens konsumtion.

Studien ger en bild av hur mycket biodrivmedel och andra förnybara drivmedel som skulle kunna finnas tillgängligt i Sverige 2030. Rapporten innehåller bland annat en kartläggning av befintlig och planerad produktion av biodrivmedel i Sverige samt en utblick mot övriga världen med en diskussion om Sveriges framtida importmöjligheter. I rapporten redovisas även scenarier för utvecklingen av förnybara drivmedel i Sverige till 2030, med olika antaganden för utvecklingen av inhemsk produktion, import och elfordon. Det uppskattade bidraget av förnybara drivmedel ligger år 2030 inom intervallet 13–30 terawattimmar, där 13–26 terawattimmar utgör det möjliga inhemska bidraget. – Hur långt de uppskattade mängderna förnybara drivmedel når mot en fossilfri vägtransportsektor beror dock på det framtida energibehovet i vägtransportsektorn, säger Julia Hansson, IVL. Rapporten ”Utsikt för förnybara drivmedel i Sverige” är tillgänglig för nedladdning här.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev