1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-10-29] Nu ska arbetsmiljön på avloppsreningsverk förbättras
Nyhet | 2012-10-29

Nu ska arbetsmiljön på avloppsreningsverk förbättras

En ny webbplats speciellt framtagen för att underlätta arbetsmiljöarbetet på avloppsreningsverk lanseras nu. Webbplatsen, som drivs av IVL, ger konkreta tips och råd om hur reningsverk och pumpstationer bör utformas, och hur olika arbetsmoment ska utföras för att anställda inte ska skadas.

Att arbeta på avloppsreningsverk kan vara både tungt och farligt. Inom branschen har man under många år arbetat med arbetsmiljön, men kunskaps- och erfarenhetsutbytet har varit begränsat.  För att synliggöra och sprida kunskap om hur anläggningar och arbetsmetoder bör utformas för att vara säkra, har Svenskt Vatten Utveckling finansierat framtagandet av en webbplats som ska fungera som stöd för att förbättra arbetsmiljöarbetet vid reningsverk. Vid de flesta reningsverk finns ett fåtal anställda vilket innebär begränsade resurser för arbetsmiljöarbetet. Genom den nya webbplatsen www.arbetsmiljoVA.se får alla tillgång till kunskap om risker i arbetsmiljön och dessutom tips och råd om hur riskerna kan minskas eller elimineras. – Innehållet på webbplatsen speglar erfarenheter från företag som idag arbetar på ett bra sätt med att skapa en god arbetsmiljö för sina anställda, men också den forskning som finns om arbetsmiljö i avloppsreningsverk. I utvecklingsarbetet har vi också haft god hjälp av en referensgrupp med representanter från olika reningsverk, säger Eliana Alvarez på IVL Svenska Miljöinstitutet, en av de två forskare som utvecklat webbplatsen. Vill du veta mer om webbplatsen, kontakta Eliana Alvarez eller Ann-Beth Antonsson ArbetsmiljöVA hittar du på www.arbetsmiljoVA.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev