1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-08-17] IVL diskuterade USA:s klimatpolitik med USA:s vice utrikesminister
Nyhet | 2012-08-17

IVL diskuterade USA:s klimatpolitik med USA:s vice utrikesminister

Lars Zetterberg, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, presenterade en färsk rapport om möjligheterna för EU och USA att skapa en transatlantisk marknad för koldioxid när USA:s vice utrikesminister Bay Fang besökte Stockholm i måndags.

Enligt rapporten skulle ett första steg mot en transatlantisk koldioxidmarknad kunna vara att EU:s system för handel med utsläppsrätter länkas med ett motsvarande utsläppshandelssystem i Kalifornien. Rapporten visar att båda parterna är positiva till att långsiktigt skapa en global koldioxidmarknad. På kort sikt är dock en länkning inte trolig eftersom båda parter underkänner den andra partens användning av externa krediter, så kallade off-sets. Därtill verkar den politiska viljan saknas för ett samgående mellan just EU och Kalifornien. Många länder ser på USA som "the bad guy" i klimatförhandlingarna, men Bay Fang menade under diskussionsstunden att mycket sker utan att världen riktigt ser det. Enligt Internationella energirådet (IEA) har USA minskat sina växthusgasutsläpp med 7,7 procent sedan 2005 och USA tycks vara på väg att klara sitt mål med att minska utsläppen med 17 procent till 2020. Bay Fang gav exempel på en rad åtgärder som genomförts och hyllade det nära samarbetet med Sverige med att implementera koldioxidsnål teknik i Sverige och USA. På frågan om USA planerar att inleda bilaterala förhandlingar utanför FN-systemet, till exempel med Kina, underströk Bay Fang att USA inte utesluter någon och naturligtvis fortsätter samtalen inom FN-systemet. För mer information kontakta Lars Zetterberg, 010-788 65 57

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev