1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-05-25] Avfallsförebyggande i praktiken — en handbok för kommuner
Nyhet | 2012-05-25

Avfallsförebyggande i praktiken — en handbok för kommuner

För de kommuner som önskar bli bättre på att arbeta med återbruk finns nu den nya handboken Avfallsförebyggande i praktiken tillgänglig från IVL Svenska Miljöinstitutet och Avfall Sverige.

Handboken är en produkt av IVL-projektet Avfallsförebyggande i praktiken och ger tydliga exempel på kommunala avfallshanteringar som fungerar i praktiken. Handfasta tips och beskrivande exempel ges på fungerande återbruksverksamheter som inte bara minskat sitt kommunala avfallet utan även bidragit till både jobbtillfällen och ekonomisk vinning. H andboken finns att ladda ner här. För ytterligare frågor kontakta Anna Fråne.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev