1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-04-16] Ytterligare 2,76 MSEK till forskningsprojekt om företagshälsovård i offentlig sektor
Nyhet | 2012-04-16

Ytterligare 2,76 MSEK till forskningsprojekt om företagshälsovård i offentlig sektor

AFA Försäkring stödjer IVL Svenska Miljöinstitutet med 2,76 miljoner kronor för ett treårigt forskningsprojekt inriktat på företagshälsovårdens arbete inom kommuner och landsting. Resultaten kommer att hjälpa kommuner och landsting att använda företagshälsovård mer effektivt.

Projektet följer upp en tidigare studie av framgångsfaktorer i samarbete mellan företagshälsovård och privata företag. I det nya projektet ska ett tiotal offentliga verksamheter studeras och intervjuas. — Verksamheter inom kommuner och landsting är välkomna att ta kontakt med oss om man tycker att man lyckats väl i sitt samarbete med företagshälsovård.  Urvalet kommer att göras med målet att studera verksamheter som lyckats speciellt väl med att uppnå största möjliga nytta i form av låg sjukfrånvaro och god arbetsförmåga, säger Lisa Schmidt, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet fokuserar speciellt på vilka kontaktytor som finns mellan kommuner och landsting och företagshälsovårdensamt hur man kommer fram till innehållet i samarbetet mellan företagshälsovården och kommuner/landsting. Den tidigare studien visade att ett långsiktigt, kontinuerligt och förtroendefullt samarbete var viktigt för att företagshälsovårdens arbete skulle bli så effektivt som möjligt och förebygga arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. — Det som gör det här projektet så spännande är att både kommuner och landsting har helt andra förutsättningar för sin verksamhet jämfört med privata företag.  Intressant att studera är bland annat om denna typ av samarbete påverkas av lagen om offentlig upphandling som kommuner och landsting, men inte privata företag, måste följa, säger Lisa Schmidt. Projektet påbörjas under våren och kommer att avslutas och rapporteras 2014. Det kommer att drivas i samråd med en referensgrupp till vilken arbetsmarknadens parter inom kommuner och landsting kommer att bjudas in. Projektet ingår i den forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsovård, ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och KI. Mer information finns på www.fhvforskning.se. För mer information kontakta: Lisa Schmidt, lisa.schmidt@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev