1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-04-02] IVL leder projekt för minskad klimatpåverkan av offentliga måltider
Nyhet | 2012-04-02

IVL leder projekt för minskad klimatpåverkan av offentliga måltider

Maten står för cirka 25 procent av den totala klimatpåverkan från det som konsumeras i Sverige, motsvarande två ton koldioxid per person och år. Under våren 2012 genomför IVL Svenska Miljöinstitutet två uppdrag med målet att minska klimatpåverkan i kommuner och från offentliga måltider.

De allra flesta kommuner har avancerade verktyg för måltidsplanering, matsedlar, upphandling och inköpsuppföljning, men saknar en tjänst för uppföljning av klimatpåverkan i samma system. - Produkter kan ha flera olika typer av miljömärkning, till exempel kravmärkning. Men det finns i dag inget verktyg för att göra en deklaration av klimatpåverkan från produkter. Det kan IVL Svenska Miljöinstitutet nu snart erbjuda, säger Elin Eriksson på IVL. IVL genomför under 2012 två uppdrag inom detta område; ett för Sveriges kommuner och landsting (SKL) och ett för Örebro kommun. IVL tar fram information om varje livsmedel som används i storköket och gör den tillgänglig genom ett enkelt webbaserat verktyg där användaren kan beräkna hur mycket klimatpåverkan vart och ett av livsmedlen ger. - Tanken är att verktyget ska underlätta för kommunerna att välja livsmedel och rätter som skapar mindre klimatpåverkan. Systemet finns bland annat i England men är unikt i Sverige, säger Elin Eriksson.   För mer information kontakta Elin Eriksson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev