1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-02-27] IVL hjälper en av världens största massafabriker att beräkna växthusgasutsläpp
Nyhet | 2012-02-27

IVL hjälper en av världens största massafabriker att beräkna växthusgasutsläpp

Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat metoder för att beräkna de totala utsläppen av växthusgaser i samband med produktionen vid en av världens största pappersmassafabriker i Indonesien. Metoderna baseras på ISO-standarder och Europeiska massa- och pappersindustrins (CEPI) egen handbok för Carbon Footprints. Beräkningarna inkluderar även upptag och avgång av koldioxid från den mark som utnyttjas i samband med plantager för produktion av vedråvara.

Avgången av koldioxid från torvmarker i Indonesien uppgår till i storleksordningen en miljard ton årligen, vilket är ett betydande bidrag till växthuseffekten även globalt. IVL Svenska Miljöinstitutet bidrar med råd för hur det indonesiska företaget Asia Pacific Resources International Limited (APRIL), som äger en av världens största pappersmassafabriker, ska mäta och minimera koldioxidavgången från de cirka 350 000 hektar skogsmark på torv som sköts av företaget. IVL har på uppdrag av APRIL utvecklat metodik och beräknat Carbon Footprint av avsalumassa och kopieringspapper. Med hjälp av ISO-standarder och pappersbranschens (CEPI) egen handbok för Carbon Footprint har IVL utvecklat och beskrivit en metod för beräkning av utsläpp och upptag av växthusgaser vid plantager och skogsbruk, massa- och pappersproduktion, transporter, återvinning och avfallshantering. Företaget APRIL använder nu Carbon Footprint vid kommunikation med sina kunder och med den indonesiska regeringen, som ställer krav på minskade utsläpp.   För mer information kontakta: Elin Eriksson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev