1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-02-14] Vetenskaplig artikel från IVL uppmärksammas av EU-kommissionen
Nyhet | 2012-02-14

Vetenskaplig artikel från IVL uppmärksammas av EU-kommissionen

Den vetenskapliga artikeln "Reduced European emissions of S and N - Effects on air concentrations, deposition and soil water chemistry in Swedish forests" har uppmärksammats av EU-kommissionens nyhetstjänst för beslutsfattare inom miljöområdet. Artikeln är skriven av IVL-medarbetare och baseras på resultat från 20 års mätningar inom Krondroppsnätet.

Science for Environment Policy är en nyhetssajt utformad för att hjälpa beslutsfattare att hålla sig uppdaterade om den senaste miljöforskningen och går ut till 13 500 läsare. - Det ger naturligtvis en extra skjuts åt Krondroppsnätet när vårt arbete lyfts fram och används av en så välrenommerad nyhetssida som Science for Environment Policy, säger Gunilla Pihl Karlsson, huvudförfattare till den vetenskapliga artikeln. Krondroppsnätet är ett projekt som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av bland annat luftvårdsförbund, länsstyrelser samt Naturvårdsverket. Syftet med Krondroppsnätet är att beskriva miljötillstånd, regionala skillnader, utveckling i tiden samt effekter av nedfall av försurande och övergödande ämnen. Projektet har mätt nedfall och markvatten sedan 1985. - Att ha ett så långvarigt projekt som Krondroppsnätet ger oss en gedigen kunskap om bland annat nedfallet av svavel och kväve på skogsytor i Sverige, och genom artikeln har dessa resultat nu kunnat lyftas till ett större sammanhang. Det gläder vi oss verkligen åt, avslutar Gunilla Pihl Karlsson. Läs mer om Krondroppsnätet på www.krondroppsnatet.ivl.se.   För ytterligare information kontakta Gunilla Pihl Karlsson, tel. 010-788 67 58

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev