1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-02-06] Samhällskostnad på en miljard kronor vid oljeolycka utanför Sveriges sydkust
Nyhet | 2012-02-06

Samhällskostnad på en miljard kronor vid oljeolycka utanför Sveriges sydkust

En fartygsolycka utanför Skånes eller Blekinges kust med efterföljande oljeutsläpp skulle kosta samhället omkring en till två miljarder kronor. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Region Skåne, Region Blekinge och EU-projektet Baltic Master II. Samtidigt är beredskapen i kustkommunerna för att hantera oljeutsläpp oroväckande låg.

Rapporten behandlar scenarier för tre olika fartygsolyckor utanför Skånes, Blekinges och Polens kust där 5 000 ton olja läcker ut och driver in mot land. Ett sådant utsläpp utanför Skånes kust beräknas kosta åtminstone cirka 1,8 miljarder kronor (200 MEUR), utanför Blekinges kust ungefär 900 miljoner kronor (100 MEUR) och utanför Polens kust omkring 3,6 miljarder kronor (400 MEUR).   Av de summor som sådana oljeutsläpp beräknas kosta samhället utgör själva saneringen en relativt liten del. Näringslivet skulle få ta de största konsekvenserna i form av inkomstbortfall från exempelvis turism- och fiskenäring. I exemplen i rapporten beräknas värdet för turismnäringen i de drabbade områdena minska med nära 20-50 procent. I rapporten görs även en analys av övriga kostnader som ofta kan vara svåra att värdera ekonomiskt. — Studien är en av de första i sitt slag som inkluderar värden som är svåra att sätta en prislapp på. Det handlar om ekosystemtjänster, det vill säga de tjänster som naturen ger oss - i det här fallet att en oljeolycka kan försämra möjligheterna till rekreation. Just rekreation uppgår i vår studie till, som mest, 83 procent av den totala kostnaden för ett oljeutsläpp, säger Annika Tegeback, oljeskadeexpert vid IVL Svenska Miljöinstitutet.   En tidigare studie gjord av EU-projektet Baltic Master II som presenterades i december 2011 visar att fler än hälften av de svenska kustkommunerna helt eller delvis saknar en beredskapsplan för att hantera en oljeolycka utanför den egna kusten. Långt fler har aldrig ens genomfört förebyggande övningar.   Östersjön är ett av världens mest trafikerade vatten och fartygstrafiken ökar kraftigt gällande både oljetransporter och vanliga fraktfartyg. Samtidigt har Östersjön ett unikt maritimt ekosystem som är mycket känsligt för föroreningar. Kommunerna har det yttersta ansvaret på land för förebyggande arbete inför eventuella oljeolyckor till havs och för saneringsarbetet när en olycka väl är ett faktum.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev