1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-02-02] Kommentar: Orimligt att kunna följa nya föreslagna gränsvärden för PFOS
Nyhet | 2012-02-02

Kommentar: Orimligt att kunna följa nya föreslagna gränsvärden för PFOS

I tisdags (31/1) kom äntligen EU-kommissionens förslag till nya gränsvärden för det bioackumulerande miljögiftet PFOS (perfluoroktansulfonat) i vatten. De nya föreslagna gränsvärdena ligger på 0,65 ng/l för sötvatten och 0,13 ng/l för havsvatten. Karin Norström vid IVL Svenska Miljöinstitutet anser att värdena är så låga att de blir svåra att efterfölja, eftersom de ligger under bakgrundsnivån i Sverige.

Om EU-kommissionens tilläggsförslag till vattendirektivet med nya gränsvärden för PFOS antas innebär det att EU:s medlemsländer måste uppfylla kraven på att hålla sig inom de nya gränsvärdena år 2021. — Det nya gränsvärdet ligger lägre än vad vi har uppmätt i opåverkade referenssjöar. Vi har ju alltid en tillförsel via atmosfären och det blir svårt att uppfylla de nationella kraven när vi inte kan påverka vad som kommer in med regn och snö. Jag upplever att det kommer att bli orimligt att följa de nya reglerna. PFOS är utfasat i Europa och Nord-amerika, så halterna är visserligen på väg ner, men bakgrundsnivån kommer nog att stabiliseras på den nivå som den ligger på nu eftersom ämnet aldrig bryts ner i naturen, säger Karin Norström, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Läs EU-kommissionens förslag här. För mer information, kontakta Karin Norström, karin.norström@ivl.se.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev