1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-01-23] Kina etableras som IVL:s andra hemmamarknad utanför EU
Nyhet | 2012-01-23

Kina etableras som IVL:s andra hemmamarknad utanför EU

Efter 25 års närvaro i Kina kan IVL Svenska Miljöinstitutet i dag börja se Kina som en andra hemmamarknad utanför EU-området. Länge kom merparten av Kina-uppdragen i form av mer eller mindre biståndsinriktade program från EU eller från svenska Sida. I dag börjar uppdragen komma direkt från kinesiska myndigheter. Som en konsekvens växer IVL av egen kraft i Kina.

IVL Svenska Miljöinstitutets första direktupphandlade uppdrag från Kina handlar om hur man på bästa sätt, från miljösynpunkt, sanerar ett gammalt industriområde så att det kan grävas ut och omvandlas till en vacker sjö, som i sin tur kan bli en attraktiv tillgång i en ny och "grön" stadsdel i staden Wuhan. Ytterligare ett projekt, som visserligen är EU-finansierat men där kineserna har valt IVL som partner, utgår från det kinesiska standardiseringsinstitutet, Chinese Standard Institute. Det handlar om att föra över europeiska tankar och erfarenheter av standardiseringsarbete till Kina främst inom innemiljöområdet. Samtidigt vidareutvecklas IVL:s samarbete med det kinesiska forskningsinstitutet CRAES inom miljöområdet. CRAES är för övrigt i dag en av de främsta rådgivarna åt den kinesiska regeringen. Överst på agendan för samarbetet står sjörestaurering, något som IVL har stor erfarenhet av, även i Kina. En avsiktsförklaring har också signerats med CRAES och Tianjin EPB avseende mätning av luftemissioner i Hebeiregionen. Ett gemensamt seminarium kommer att hållas under året. IVL har etablerats i Kina främst genom samarbetet med TAES (Tianjin Academy of Environmental Sciences), som har resulterat i det gemensamt ägda företaget SEC (Sino-Swedish Environmental Technology Development Centre). - Mycket tack vare SEC har vi hjälpt in ett stort antal svenska miljöteknikföretag på den kinesiska marknaden. På senare tid har det framför allt handlat om företag inom biogasområdet, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet. För mer information kontakta Östen Ekengren

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev