1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-12-01] Nya bromerade flamskyddsmedel i fokus på konferens
Nyhet | 2011-12-01

Nya bromerade flamskyddsmedel i fokus på konferens

De bromerade flamskyddsmedel som tidigare förbjudits har ersatts av andra närbesläktade ämnen som sannolikt har lika skadlig verkan. Det sade flera forskare och ledande europeiska miljöexperter som deltog i en IVL-arrangerad konferens med fokus på de nya kemikalierna.

På temat "Nya bromerade flamskyddsmedel i miljön" bjöd IVL Svenska Miljöinstitutet, som är en av grundarna till det europeiska nätverket Norman, in till en konferens den 23-24 november. Syftet var att få en samlad kunskapsbild över nya bromerade flamskyddsmedel och dess potentiella spridning och påverkan. — Kunskapsläget över hur dessa nya kemikalier påverkar vår miljö och vår hälsa har varit mycket begränsad. Konferensen är ett steg mot att skaffa sig en bättre överblick samt identifiera de forskningsbehov som finns inom området, sade Eva Brorström-Lundén, forskare vid IVL. Flamskyddsmedel används av brandsäkerhetsskäl i många produkter, däribland möbler, byggmaterial och elektronik. Sedan flera medel visat sig vara skadliga för miljö och hälsa har tillverkning och användning av dessa förbjudits i Sverige och Europa. Men luckorna efter kemikalierna har snabbt fyllts av andra, ofta mycket närbesläktade kemiska föreningar, inom samma grupper. — Efter år av forskning lyckas vi få igenom förbud för några substanser, men dessa har snabbt ersätts av andra som sannolikt är lika skadliga som de som förbjudits. Industrin ligger hela tiden steget före och gör minimala förändringar i kemikaliestrukturerna, sade Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet, som deltog på konferensen. De "nya" ämnena är bland annat långlivade bromerade och klorerade föreningar och kartläggningar visar att flera av dessa ämnen bryts ned väldigt långsamt eller nästan inte alls och att de kan lagras i naturen ungefär som kända miljögifter som PCB och DDT. Martin Schlabach från norska institutet för luftforskning, NILU, berättade att man funnit flera av de nya föreningarna i olika prover från organismer och från miljön — inte bara i förorenade områden, utan även i Arktis. — Att man finner dessa ämnen hos däggdjur och fågelarter som lever nära nordpolen visar att det är ämnen som kan transporteras långt och som bioackumuleras, sade han. Enligt forskarna finns det risk för att de nya flamskyddsmedlen kan skada ofödda barn och ha hormonstörande effekter. — Vi vet alldeles för lite om vilka effekter de nya bromerade flamskyddsmedlen har både på djur och på människor. Forskning som finns på de medel som fasats ut pekar på nedsatt intelligens hos barn, nedsatt födelsevikt, prematur pubertet hos flickor och minskad fertilitet hos män, och vi misstänker att ersättningsmedlen kan ha samma typer av effekter, sade Cynthia de Wit, professor i tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet. Ett av målen med konferensen är att den samlade kunskapen ska resultera i ett antal råd rörande de nya flamskyddsmedlen som under våren 2012 ska överlämnas till andra forskare och till beslutsfattare. För mer information kontakta Eva Brorström-Lundén

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev