1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-11-18] Tryckta medier inte alltid klimatmässigt sämre än digitala
Nyhet | 2011-11-18

Tryckta medier inte alltid klimatmässigt sämre än digitala

Tryckta medier är inte klimatmässigt sämre än digitala. Det visar en ny studie som IVL tagit fram på uppdrag av projektet Power of Print, som drivs av Grafiska företagens förbund. - Studien visar att det är betydligt enklare att göra ett val mer klimatsmart än att göra det mest klimatsmarta valet, säger Andreas Öman på IVL.

IVL har undersökt hur klimatpåverkan av tryckta och digitala medier skiljer sig åt i ett livscykelperspektiv. I studien ingick även att undersöka under vilka förutsättningar som det ena eller andra var att föredra samt hur varje system kan förbättras ur klimatsynpunkt. —  Det går inte att säga att det ena formatet alltid är bättre än det andra. Vilket val som är det mest klimatsmarta ändras beroende på vilka antaganden som görs. Om man till exempel minskar sitt läsande på en e-bokläsare, från 24 till 10 e-böcker per år, innebär det att e-boken går från att vara det alternativ som i basscenariot är det mest fördelaktiga ur klimatsynpunkt till att vara det minst fördelaktiga, säger Andreas Öman, som utfört studien. För tryckta medier är de oftast pappersproduktionen som har störst inverkan på produktens totala klimatpåverkan. För digitala medier är det produktionen av e-läsaren (datorn, läsplattan m.m.) som oftast ger störst bidrag till produktens klimatpåverkan. Men även användningen kan ha stor betydelse. Andra faktorer som påverkar resultatet är vilken el som används, konsumenttransporter, avfallshanteringen, användningstiden och utskrifter av digitala medier. I rapporten finns det ett antal exempel på antaganden som har inverkan på vilket format — tryckt eller digitalt — som är att föredra ur klimatsynpunkt. Tryckt är det bästa alternativet när antalet läsare ökar, när e-läsaren förbrukar mycket el i kombination med lång lästid samt när utskrifter görs i större omfattning. Digitala medier framstår som det klimatmässigt bättre alternativet när en kortare lästid antas samtidigt som e-läsaren i hög utsträckning används till annat samt om konsumenten avstår från att skriva ut.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev