1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-11-07] Hemsida med nyheter från det svensk-ryska samarbetet om luftvårdsfrågor
Nyhet | 2011-11-07

Hemsida med nyheter från det svensk-ryska samarbetet om luftvårdsfrågor

I september lanserade det svensk-ryska samarbetsprojektet inom CLRTAP, konventionen för långväga gränsöverskridande luftföroreningar, en ny hemsida. Syftet är att nå ut till beslutsfattare och öka medvetenheten om luftföroreningars påverkan på miljön och människors hälsa.

Europa har det blivit alltmer viktigt med ett ökat aktivt deltagande av Ryssland i CLRTAP — konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar. Samarbetsprojektet "Development of the Co-operation within the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution", som startade 2008 och finansieras av Naturvårds-verket, har som övergripande mål att öka medvetenheten om luftföroreningars påverkan på miljö och hälsa och att stärka den politiska profilen på CLRTAP-verksamhet i Ryssland. Projektet syftar också till att bygga upp kunskap och kapacitet kring GAINS-modellen vid Ministeriet för Naturresurser och Miljö och andra ansvariga ryska myndigheter. GAINS-modellen har utvecklats av IIASA (International Institute for Applied System Analysis) i Österrike för att analysera framtida utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser. Analyser och scenarier framtagna med GAINS-modellen används flitigt i förhandlingsarbetet under CLRTAP, liksom i arbetet med luftkvalitet och växthusgaser i EU. Samarbetsprojektets hemsida RUSACO — Russian-Swedish Air Cooperation, finns på engelska och ryska och innehåller information om projektet, projekthändelser och resultat, intressanta fakta om luftföroreningar och deras påverkan på miljön och människors hälsa samt information om internationellt samarbete kring luftvårdsfrågor. Läs mer på www.rusaco.se För mer information, kontakta Karin Kindbom  eller Katarina Yaramenka

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev