1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-10-10] IVL förmedlar kunskap för bättre vattenförvaltning i Serbien
Nyhet | 2011-10-10

IVL förmedlar kunskap för bättre vattenförvaltning i Serbien

IVL Svenska Miljöinstitutet bidrar tillsammans med Naturvårdsverket till utveckling av bättre förvaltning av vattenmiljön i Serbien i ett projekt finansierat av Sida.

Inom projektet kommer IVL förmedla kunskap om källor till utsläpp av övergödande ämnen och miljögifter, vilka data som behövs och hur data bör sammanställas för förvaltningens syften och metodik för beräkning och utvärdering av påverkan på vattenmiljön. Inom projektet genomförs även ett antal workshops och studiebesök. Bland annat visades Hammarby Sjöstadsverk, IVL:s och KTH:s testanläggning för avloppsvattenrening under ett tredagars besök i september 2011. Samarbetet sker med Serbiska Naturvårdsverket och Vattendirektoratet samt det statliga vattenbolaget "Srbijavode" och är ett led i Serbiens anpassning EU:s direktiv för ett eventuellt inträde till EU. Projektet ska öka kunskapen om brister i data, metoder och ansvar i det nuvarande systemet; öka kunskapen om beräkningsmetoder för belastning på vatten från diffusa källor; förbättra kapaciteten hos tjänstemän i förvaltningen att genomföra beräkningar av påverkan från diffusa källor enligt kraven i relevanta EU-direktiv samt ett bättre system för att beräkna och analysera föroreningspåverkan på vatten från diffusa källor. För mer information, kontakta Helene Ejhed

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev