1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-09-27] IVL och Svenskt Näringsliv i nytt samarbete om lösningar för en hållbar framtid
Nyhet | 2011-09-27

IVL och Svenskt Näringsliv i nytt samarbete om lösningar för en hållbar framtid

Svenskt Näringsliv och IVL Svenska Miljöinstitutet inleder nu ett samarbete för att fördjupa diskussionen om hur vi kan finna lösningarna till de kommande stora utmaningarna. Projektet "Vår Värld 2034 — hållbar utveckling i en resursbegränsad värld" lanserades idag vid ett dialogmöte med näringsminister Maud Olofsson av Håkan Buskhe, VD i Saab AB och ordförande i Svenskt Näringslivs Styrelses Referensgrupp för Energi, Klimat och Miljö.

- Vår Värld 2034 är ett spännande projekt, där jag hoppas att vi får möjlighet att på ett konstruktivt sätt diskutera de globala utmaningar vi står inför. Min övertygelse är att Sverige och det svenska näringslivet kan bidra mycket positivt till att lösa dessa utmaningar och stå sig starkt även i framtiden, givet att rätt förutsättningar ges. Jag ser fram emot att delta i diskussionen om detta med andra samhällssektorer, sade Håkan Buskhe i samband med lanseringen. Projektet tar sin historiska avstamp i konferensen Vår Värld 2010 som arrangerades 1988 av bland annat IVL och dåvarande Industriförbundet. Konferensen lyfte dåtidens stora miljöfrågor och fick miljöarbetet att på allvar ta fart i många företag. Idag är bilden annorlunda: Näringslivet arbetar kontinuerligt med miljö- och hållbarhetsfrågor, men vi lever också i en mer komplex och globaliserad värld. - I det stora perspektivet handlar Vår Värld 2034 om hur vi ska gå från visioner om en framtida hållbar utveckling till konkreta handlingar som kan genomföras idag. Projektets kortsiktiga mål är att ge företag, politiker och myndigheter stöd för beslut och vägval om hur vi ska anpassa oss till en hållbar utveckling. Samtidigt tror vi att det kan bli ett startskott för en långsiktig dialog om hur hela samhället kan arbeta tillsammans för en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling. Höga ambitioner alltså men vi tror att det behövs, säger IVL:s forskningschef John Munthe. Med Vår Värld 2034 ställs siktet återigen in 22 år framåt i tiden, en tidpunkt halvvägs till 2050 som är det år som de flesta visionerna om en hållbar värld riktas talar om. - Det är lätt att gömma sig bakom visioner som sträcker sig långt fram i tiden — det gör att man kan vara diffus och undvika att prata om jobbiga frågor som måste hanteras nu. Genom att arbeta med året 2034 försöker vi få frågorna till en nivå som är greppbar, inom en tidsram som går att planera för, säger Maria Sunér Fleming, som är ansvarig för klimat- och energifrågor på Svenskt Näringsliv och en av dem som deltar i projektet. Arbetet har redan startat och forskare, experter och sakkunniga arbetar med underlag på olika teman. Vid en konferens i slutet av mars 2012 kommer arbetet att presenteras för en diskussion med andra samhällsaktörer. Ansvariga för arbetet inom projektet Vår Värld 2034 är från Svenskt Näringsliv Göran Norén, Maria Sunér Fleming, Nicklas Skår, Inger Strömdahl och Maria Thomtén, från IVL Svenska Miljöinstitutet Åke Iverfeldt, John Munthe, Eva Bingel och Gunilla Iverfeldt.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev