1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-09-19] Nytt forskningsprogram analyserar industrins roll i klimatarbetet
Nyhet | 2011-09-19

Nytt forskningsprogram analyserar industrins roll i klimatarbetet

Efter sju år med forskningsprogrammet Clipore, Climate Policy Research Program, investerar nu forskningsstiftelsen Mistra 25 miljoner kronor i forskningsprogrammet INDIGO, Instrument Design for Global Climate Mitigation. IVL Svenska Miljöinstitutet blir återigen programvärd.

INDIGO ska fokusera på hur klimatpolitiska styrmedel bäst bör utformas på en internationell nivå. Med avstamp i det osäkra politiska läget ska man särskilt belysa industrins roll i klimatarbetet. I programmet medverkar IVL Svenska Miljöinstitutet, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Resources For the Future, Washington D.C. INDIGO är ett fyrårigt forskningsprogram som beräknas starta i januari 2012. För mer information, kontakta Peringe Grennfelt, programchef INDIGO

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev