1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-08-16] Hållbarhetscertifiering av stadsdelar på frammarsch
Nyhet | 2011-08-16

Hållbarhetscertifiering av stadsdelar på frammarsch

Under första halvåret 2011 har IVL tillsammans med konsultföretaget WSP genomfört nio workshops inom projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Under hösten fortsätter projektet med seminarier på fem olika orter i Sverige. Första seminariet hålls den 5 september i Umeå.

Hållbarhetscertifiering av stadsdelar, HCS, är ett samverkansprojekt mellan statliga verk, kommuner, byggherrar, fastighetsägare, energibolag, konsulter, arkitekter, forskare och organisationer. HSC innefattar en studie av internationella system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar. I det första steget har man utvärderat det brittiska systemet BREEAM Communities, för att ge rekommendationer till Sweden Green Buildings Council om och i sådana fall hur en svensk anpassning bör genomföras. - Ett klassificeringssystem för stadsutveckling ställer krav på nya former av samverkan mellan aktörer vilket upplevs som inspirerande och värdefullt för den svenska processen och för enskilda aktörer engagerade i hållbarhetsarbete. Workshopparna har präglats av ett stort engagemang från deltagande aktörer, säger Jeanette Green, IVL.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev