1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-08-09] Matavfall och elskrot särskilt intressant i årets avfallsstatistik
Nyhet | 2011-08-09

Matavfall och elskrot särskilt intressant i årets avfallsstatistik

Vartannat år samlar SMED, Svenska Miljöemissionsdata, in rikstäckande uppgifter om avfallsflöden och behandling av olika typer av avfall. Denna gång får också flödena av matavfall och elskrot extra uppmärksamhet.

SMED Avfall består av ett konsortium med IVL Svenska Miljöinstitutet, SCB, SMHI och SLU som arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket. Undersökningarna täcker in den totala mängden avfall i Sverige från samtliga näringsgrenar samt avfall från hushåll. Uppgifterna används i Sveriges rapportering till EU:s avfallsstatistikförordning. Uppgifter som samlats in används också för att följa upp de nationella miljömålen kopplade till avfall och för att ge en bättre bild av prioriterade avfallsströmmar till exempel textilier, matavfall, byggavfall och elektronikavfall.  Utöver de vanliga avfallsslagen lägger SMED Avfall detta år extra fokus på att samla in uppgifter om flöden av matavfall och elektronikskrot. — Naturvårdsverket har identifierat matavfall och elavfall som särskilt viktiga eftersom de ingår som intressanta strömmar i den kommande nationella avfallsplanen, säger Åsa Stenmarck, IVL. För mer information, kontakta Åsa Stenmarck

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev