1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-04-28] IVL går in som part i Waste Refinery
Nyhet | 2011-04-28

IVL går in som part i Waste Refinery

I samband med att konsortiet Waste Refinery nu påbörjar en ny etapp på tre år har IVL Svenska Miljöinstitutet gått in som part. Syftet med Waste Refinery är att utvärdera, utveckla, demonstrera och integrera olika tekniker för effektiv energi- och resursutvinning av avfall.

I konsortiet, som leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ingår parter från näringsliv, samhälle och forskning Finansieringen kommer från Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen samt deltagande institut, högskolor, energi och avfallsbolag. - Den stora nyttan i konsortiet ligger i kombination av forskare och energi- och avfallsbolag samt av olika discipliner och kompetenser. Detta gör det möjligt att nå attraktiva lösningar på komplexa problem som verkligen kräver den här typen av samarbete, säger Elin Eriksson, enhetschef på IVL Svenska Miljöinstitutet. Medlemskapet öppnar för IVL, som redan arbetar tillsammans med flera av parterna i nätverket runt Waste Refinery, att som formell del av konsortiet kunna delta i utveckling av projekt och söka finansiering från centret. - Vi kan bidra med systemanalyser och kunskap om termisk och biologisk behandling, vattenrening och spridningsberäkningar, säger Carl Jensen. Kommande ansökningstillfälle för nya projektförslag är den femte maj och ytterligare två tillfällen för projektförslag kommer att ges under 2011. För mer information, kontakta Elin Eriksson

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev