1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-04-18] Nätverk går samman för att stärka miljöteknikområdet
Nyhet | 2011-04-18

Nätverk går samman för att stärka miljöteknikområdet

Det högteknologiska nätverket Stockholm Cleantech Business Network, SCBN, som drivs av KTH har gått samman med det IVL-koordinerade nätverket Stockholms Miljöteknikcenter, SMTC, som är Stockholms och Mälardalens största nätverk för miljöteknikföretag.

— Sammanslagningen gör att länken mellan näringsliv och universitet blir mycket starkare, säger Hanna Eriksson Lagerberg, koordinator för SMTC. Syftet med sammanslagningen är att förstärka och kraftsamla Stockholms- och Mälardals-regionen. Många av SCBN:s medlemsföretag är även medlemmar i SMTC och flertalet av dem har även varit med i någon eller flera av projektets delprojekt. SMTC kommer tillsammans med KTH:s kontaktnät kunna erbjuda företagen allt från affärs- och finansieringsmöjligheter till FoU- och kompetensmatchning. — Att sprida KTH:s erbjudande via ett upparbetat och fungerande nätverk som SMTC är jättebra. Nu fokuserar vi på att utveckla ett bra erbjudande till företagen, nätverket blir starkare och det blir också tydligare för företagen i regionen, säger Malin Olofsson, ansvarig för näringslivskontakter på KTH. SMTC kan bland annat erbjuda sina medlemsföretag samverkan med universitet och högskolor, deltagande i SMTC:s besöksversamhet och att via de fyra företagsgrupperna vatten/luft, avfall, energi, hållbar stadsutveckling hitta gemensamma systemlösningar samt få hjälp ut på en exportmarknad.   Se mer på SMTC:s hemsida  För mer information kontakta Hanna Erikssson Lagerberg

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev