1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-04-07] IVL tog fram klimat- och sårbarhetsanalys för Botkyrka
Nyhet | 2011-04-07

IVL tog fram klimat- och sårbarhetsanalys för Botkyrka

I den klimat- och sårbarhetsanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram beskrivs hur Botkyrkas bebyggelse, vägar, vatten och avlopp kan påverkas av bland annat ökad nederbörd, höjda vattennivåer i sjöarna och högre temperaturer.

Efter att ha tagit till sig innehållet och budskapen i den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen beslutade Botkyrka kommun att göra en egen motsvarande utredning som ska ligga till grund för kommunens kommande översiktsplan. Uppdraget lades på IVL som har undersökt om var och hur klimatförändringarna till år 2100 kommer att påverka Botkyrkas befintliga bebyggelse och infrastruktur. Vidare undersöktes bland annat hur kommunen i framtiden ska planera för att undvika ökad sårbarhet och ökade kostnader för klimatförändringarna, liksom vilka restriktioner som kan bli nödvändiga att göra för ny bebyggelse och vilka anpassningsåtgärder som måste vidtas. Med anledning av resultaten från IVL:s klimat- och sårbarhetsanalys kommer kommunfullmäktige i Botkyrka kommun i slutet av april 2011 ge i uppdrag åt flera nämnder att gå vidare med fördjupade studier och åtgärder. IVL:s arbete med utredningen leddes av Philip Thörn Frågor om Botkyrka kommuns planer kan besvaras av Gunilla Isgren, miljöenheten, tel: 08-530 610 00.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev