1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-03-24] Effekter på innemiljön av nya flamskyddsmedel studeras i nytt EU-projekt
Nyhet | 2011-03-24

Effekter på innemiljön av nya flamskyddsmedel studeras i nytt EU-projekt

IVL deltar i det nyligen startade EU-projektet Inflame som kommer att undersöka allt från emissioner, spridning, exponering, upptag samt toxiska effekter av substanser som används i nya flamskyddsmedel. Särskilt fokus kommer att ligga på inomhusmiljön eftersom många av dessa ämnen finns i produkter som används inomhus.

Flera kemiska föreningar som används som flamskyddsmedel har visat sig vara skadliga för miljö och hälsa, och tillverkning och användning av många sådana substanser är förbjuden. För att bibehålla föreskrifter om brandskydd, har nya föreningar introducerats men det är osäkert om dessa nya flamskyddsmedel innebär en miljömässig förbättring. De "nya" ämnena är bland annat långlivade bromerade och klorerade föreningar, men även fosforbaserade föreningar som är relativt lättnedbrytbara.   Flera av de nya föreningarna har redan återfunnits i olika prover från organismer och från miljön — inte bara i förorenade områden, utan även i Arktis. Dock är det relativt okänt hur ämnena kommer dit, det vill säga källor, utsläpp samt transportvägar, samt hur stor exponeringen av de nya flamskyddsmedlen är för människor.   Det nystartade forskningsprojektet Inflame, “Indoor contamination with flame retardant chemicals: causes and impacts", är ett så kallat Marie Curie Initial Training Network (ITN) projekt inom EU:s sjunde ramprogram. Det kommer att pågå mellan 2011 och 2014. Inom programmet kommer tolv doktorander och två post-docs att utbildas och en av doktoranderna kommer att finnas på IVL och arbeta med modellering av ämnenas emissioner och transport i inomhusmiljö.   För mer information kontakta Anna Palm Cousins

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev